2008 De Richel

Pension de Richel is een opvanghuis voor dak- en thuislozen. Leiding en verzorging zijn in handen van Toos en Pien. Toos isde oer-vrijwilligster en af en toe wel een beetje autoritair tegen de bewoners. Pien lijkt een idealistische vrijwilligster maar doet eigenlijk ‘research’ voor een belangrijke tv-rol; als zwerfster. De vier bewoners hebben allen hun eigenaardigheden. Eduard is een aan lager wal geraakte toneelspeler en heeft nog wat problemen met alcohol. Wanda is een hoer op haar retour, af en toe probeert ze nog wat bij te verdienen maar dat lukt niet meer zo best. Jotie is een junk die probeert de ‘daklozenkrant’ aan de man te brengen, maar eigenlijk zou hij schrijver of dichter willen zijn. Tenslotte hebben we Rika. Rika is de klassieke zwerfster, compleet met winkelwagentje. Dit winkelwagentje doet tevens dienst als kinderwagen voor Iesje. Iesje is haar pop die zijn met grote inzet bemoedert. Het voortbestaan van ‘Pension de Richel’ wordt bedreigd door de buurt. De buurt wordt vertegenwoordigd door mevrouw Meerman, de buurvrouw. Ze heeft het bestemmingsplan van de gemeente gevonden en hierin staat duidelijk dat het pand slechts gebruikt mag worden als woonhuis of kantoorpand. Dus evacuatie van ‘pension de Richel’ dreigt. Maar net als de uitzetting definitief lijkt te worden wordt bekend dat Pien haar rol bij de televisie krijgt. Vervolgens werpen de bewoners zich op als begeleiders van dit jonge aanstormende talent. ‘Pension de Richel’ wordt “Impresariaat de Richel’, en dus een kantoorpand. ‘Impresariaat de Richel’ is een groot succes en de buurt is enthousiast. Alleen Toos zal een ander goed doel moeten zien te vinden.

Project details